JULIE (JULIANA) MEZEROVA-WINTEROVA PAINTING AT JENNMAUR GALLERY  
     
  JULIE (JULIANA) MEZEROVA-WINTEROVA (CZECH 1893-1980)  
     
  PRICE KEY    
      $1-$500     $501-$1000     $1001-$2000     $2001-$4000     $4001-$6000     $6001-$8,000     $8001-$10,000     above $10,000      
     
 
     
     
 
               
         
IM16
Julie (Juliana) Mezerova-Winterova (Czech 1893-1980) Oil on board
Dimensions: Image h=12&1/2 in, w=10 in, frame w=3&1/4 in